מחלות מעי דלקתיות – לא פשוט לאבחן

מחלות המעי הדלקתיות באות לידי ביטוי בדלקת כרונית של מערכת העיכול, שאיננה תוצאה ישירה של זיהום מחיידקים או מווירוסים. כתוצאה מהתהליך הדלקתי, שלמותה של מערכת העיכול נפגעת, ונוצרים כיבים אשר עלולים לגרום בהמשך לדימומים, שלשולים, נקבים בדופן מערכת העיכול, התפתחות  מורסות (אבצסים) והצירויות.

עד כמה שהדבר יישמע מוזר, קשה להעריך את השכיחות האמיתית של מחלות מעי דלקתיות, וזאת עקב אי דיוק באבחנה שלהן. מאחר והאבחנה כרוכה בבדיקות פולשניות, מן הסתם חולים רבים שביטויי המחלה אצלם קלים, אינם פונים כלל לאבחנה. כמו כן, קיימים מקרים רבים של אבחנה מוטעית, למשל כאשר מתרחש אירוע חריף בודד של דלקת מעי זיהומית, המאובחנת בטעות כמחלת מעי דלקתית. במקרים כאלה, רק הזמן מגלה אם אכן מדובר במחלת מעי דלקתית או באירוע חד פעמי. זאת ועוד, לא תמיד ניתן לדעת בתחילת המחלה אם מדובר בקוליטיס כיבית או במחלת הקרוהן., כתוצאה ישירה מקושי זה באבחון מדויק יש בכ-9% מהמקרים שינוי באבחנה בשנתיים הראשונות להתפרצות המחלה.

community

שכיחות ודפוסים ברחבי העולם

למרות האמור לעיל, ניתן להבחין בדפוסים ברורים של התנהגות מחלות מעי דלקתיות. דפוס מעניין אחד הוא שכיחותן השל שכיחות גבוהה באזורים צפוניים. כך לדוגמה, מתוך כל 100,000 תושבים -  בדנמרק מאובחנים מדי שנה 9 חולים, ולעומת זאת דרומה יותר, באיטליה, מאובחנים 3.4 חולים. אם נדרים עוד אל תוך אסיה, נמצא כי שכיחות מחלת קרוהן  נמוכה לעומת אירופה – כ-2 חולים מתוך כל 100,000 תושבים. דפוס זה, של שכיחות גבוהה יותר באזורים צפוניים לעומת הדרומיים, קיים גם בקוליטיס כיבית. כך, בצפון אירופה וצפון אמריקה מאובחנים מדי שנה בין 15-6 מקרים מתוך כל 100,000 תושבים, ואילו באסיה, אפריקה ודרום אמריקה - מאובחנים 0.6-6 מקרים מתוך כל 100,000 תושבים. ואם בנתונים עסקינן, הרי שסך הכול מעריכים כי כ-1.4 מיליון מתושבי ארצות הברית סובלים ממחלות מעי דלקתיות.

במאה השנים האחרונות נצפתה עלייה בשכיחות מחלות מעי דלקתיות. ההשערה היא כי עלייה זו נובעת משיפור בהיגיינה הסביבתית, הכחדה של זיהומי תולעים, שינויים בתזונה והגברת השימוש באנטיביוטיקה.

על יהודים ומחלות מעי דלקתיות

אצל יהודים קיימת שכיחות מוגברת של מחלות מעי דלקתיות, אשר קיימת הן במחלת קרוהן והן בקוליטיס כיבית אך תועדה בצורה מדויקת יותר בקוליטיס.  בארצות הברית מאובחנים מדי שנה 13 מתוך 100,000 יהודים כלוקים בקוליטיס כיבית, לעומת 3.8 מקרים בקרב לבנים שאינם יהודים. גם בישראל נצפתה שכיחות מוגברת של קוליטיס כיבית בקרב יהודים אשכנזים לעומת יהודים ספרדים או לעומת תושבי המדינה שאינם יהודים. עם זאת, כאשר משווים את השכיחות ביהודים אשכנזים מישראל לעומת אלה המתגוררים בארצות הברית, נראה כי בישראל השכיחות נמוכה יותר. 

שכיחות מחלות מעי דלקתיות בישראל

ממחקרים שנערכו בישראל עולה כי שכיחות מחלות מעי דלקתיות (הן קרוהן והן קוליטיס) בדרום הארץ הינה 50 חולים מתוך כל 100,000 תושבים, ללא הבדל משמעותי בין אשכנזים לספרדים. שכיחות דומה נצפתה גם באזור הכנרת. מחקר שנערך בקרב תושבי קיבוצים מצביע על עליית השכיחות של מחלת הקרוהן עם השנים, משכיחות של 25 חולים מתוך כל 100,000 תושבים בשנת 1997, לשכיחות של 112 חולים בשנת 2007. עלייה דומה בשכיחות המחלה נצפתה כאמור גם במדינות אחרות, כנראה כתוצאה משיפור איכות החיים וההיגיינה. בקרב אזרחי המדינה הערבים, מתוך כל 100,000 תושבים נצפתה שכיחות מחלת קרוהן של 32 חולים, ושכיחות קוליטיס כיבית של 22 חולים. . מחקר שיצא לאחרונה אשר מסכם את הנתונים לגבי שכיחות מחלות  מעי דלקתיות באוכלוסיה יהודית לעומת ערבית בשנים 2003-2008  הראה כי בשנים אלה עלתה שכיחות המחלה באוכלוסיה הערבית מ .1/100,000   ל 10/100,000, ואילו באוכלוסיה היהודית השכיחות דווקא ירדה  14/100,000n    ל  11/100,000 במחלת קרון   ומ  16/100,000   ל9.5/100,000   בקוליטיס כיבית. במחקר שנערך בהנהגתו של פרופ דן טרנר מבית חולים שערי צדק נמצא כי בתוך כעשור מספרם של החולים במחלות מעי דלקתיות בישראל נמצא במגמת עלייה חדה כשהמספרים נעים מ-18,521 חולים בשנת 2005 ל-38,291 חולים בסוף 2015.. ניתן לסכם כי בשנים האחרונות מדינת ישראל חווה עליה במספר חולי מחלות המעי הדלקתיות כאשר עליה זו מתבטאת בעיקר באוכלוסיות שבאופן מסורתי שכיחות המחלה בהן הייתה נמוכה. ניתן לשער כי שינוי זה בשכיחות נובע משינוי בתנאים הסביבתיים, כפי שמפורט בהמשך.

גילאים, מינים ומעשנים

מחלות מעי דלקתיות יכולות להתפרץ בכל גיל, אך שיא הופעתן הינו בגילאים 30-15. מחלת הקרוהן שכיחה מעט יותר בנשים, ואילו קוליטיס כיבית מופיעה בשכיחות שווה אצל שני המינים. 

דפוס מעניין אחר משתקף בקשר בין מחלות מעי דלקתיות לעישון. קוליטיס כיבית פחות נפוצה בקרב מעשנים, ואף קיימת תת קבוצה מובהקת של חולים, שפיתחו קוליטיס לאחר הפסקת עישון. מכאן ניתן להסיק, כי עישון מהווה גורם מגן מפני קוליטיס כיבית. לעומת זאת, מחלת הקרוהן שכיחה יותר בקרב מעשנים, ועישון נקשר גם למהלך מחלה חמור יותר.

חשיבות הנטייה הגנטית בהתפתחות מחלות מעי דלקתיות

קיימים גורמים רבים להתפתחות דלקת במעי, ונראה כי נדרש שילוב שלהם על מנת לגרום להתפרצות המחלה. ראשית, נדרשת נטייה גנטית מסוימת. המחקר הרפואי זיהה מספר גנים הקשורים בהתפתחות מחלות מעי דלקתיות, שהמשותף ביניהם הוא היותם חלק מתגובת מערכת החיסון לאתגרים זיהומיים. הגנים שזוהו כקשורים למחלות מעי דלקתיות הינם: NOD2 - גן אשר קשור לזיהוי ותגובה של מערכת החיסון לחיידקים,ונמצא קשור להתפתחות מחלת קרוהן אך לא קוליטיס כיבית, MDR1, לעומת זאת, הינו גן אשר נמצא קשור לקוליטיס כיבית ולא למחלת קרוהן.  גנים אחרים שחלקם קשורים למחלת קרוהן וחלקם לקוליטיס כיבית הינם גנים של אוטופגיה – יכולת של תאים לבנים "לאכול" אלמנטים של חיידקים, וגנים המווסתים ייצור של ציטוקינים, שהינם חלבונים המפעילים תגובה חיסונית. גנים אלה מופיעים בשכיחות שונה באוכלוסיות שונות, חלקם אופיינים לקרוהן, חלקם לקוליטיס וחלקם משותפים לשתי המחלות. כך למשל, השינוי בגן של 2NOD מופיע בחולי קרוהן ממוצא אירופאי, בעוד הוא נדיר מאוד בחולי קרוהן ממוצא אפריקאי, ולא קיים כלל בחולי קרוהן ממוצא אסייתי. לאדם הנושא שינוי בגן של 2NOD בשני הגנים שלו (הן זה שירש מאביו והן זה שירש מאימו) יש סיכוי לפתח מחלת קרוהן פי 11 מאשר אדם שאינו נושא שינוי זה. עם זאת, יש אנשים הנושאים שינוי זה ואינם מפתחים מחלת קרוהן. הדבר מלמד על כך שהנטייה הגנטית לפתח מחלת מעי דלקתית איננה קשורה רק לגן אחד, אלא כנראה לשילוב של מספר גנים. מסיבה זו קשה לנבא באמצעות בדיקות גנטיות מי יפתח מחלה ומי לא. 

למרות האמור לעיל, חשוב לציין כי הנטייה הגנטית לבדה, גם אם היא קיימת, איננה מספיקה כדי לפתח מחלת מעי דלקתית. כפי הנראה, נדרש גם גורם סביבתי כלשהו, המהווה טריגר שמוציא את הנטייה מן הכוח אל הפועל.

הגורמים הסביבתיים להתפתחות מחלות מעי דלקתיות

גורם סביבתי חשוב להתפתחות מחלות מעי דלקתיות הן בקרוהן והן בקוליטיס כיבית הינו אוכלוסיית החיידקים המתגוררת במעי. כל אדם נושא במעיו כמות גדולה של חיידקים. כיום ידוע על למעלה מ-400 סוגים שונים של חיידקים המתגוררים במעי. אוכלוסיית החיידקים במעי מתגבשת בשנת החיים הראשונה לחיינו ונותרת יציבה למדי בשנים שלאחר מכן, אם כי היא יכולה להשתנות עקב שינויי תזונה, שינויים סביבתיים, מצבי מחלה ושימוש באנטיביוטיקה. מחקרים רבים מצביעים על הקשר בין חיידקי המעי לבין התפתחות ופעילות של מחלות מעי דלקתיות. כך למשל, טיפול אנטיביוטי עשוי לפעמים להועיל לשיפור מצב המחלה. עכברים שגודלו בתנאים סטריליים אינם מפתחים מחלת מעי דלקתית, אך יפתחו אותה בתנאים מסוימים לאחר החדרת חיידקים למעי שלהם. חיידקים מזנים מסוימים שכיחים פחות בקרב חולי מחלות מעי דלקתיות, ומספר זני החיידקים שהחולים  נושאים מצומצם יותר. לא ברור עדיין האם תופעה זו נמנית בין הגורמים למחלה, או שהיא מהווה תוצאה שלה.

רירית המעי שבאה במגע עם החיידקים שבחלל המעי מגיבה על נוכחותם בתגובה דלקתית מורכבת, שמטרתה למנוע פלישתם של חיידקים אלה לתוך הגוף. נראה כי בחולי מחלות מעי דלקתיות, יכולת הרירית להגיב לנוכחות חיידקים נפגמה. באופן תקין, נוכחות חיידקים בחלל המעי גורמת להפעלה של 2NODושל מנגנונים נוספים  אשר מצדם גורמים להפרשת חלבונים הקרויים ציטוקינים על ידי התאים הלבנים. הציטוקינים גורמים להפעלת תאים לבנים נוספים, וכן למעבר תאים לבנים מזרם הדם לתוך רקמת המעי. כאשר תגובה זו מתרחשת במידה בריאה, היא מגינה על המעי מפני פלישת חיידקים. לעומת זאת, כאשר עוצמת התגובה מופרזת, התאים הלבנים מפרישים חומרים הגורמים בסופו של דבר להרס ולמוות של תאי המעי, וכך נוצרות הפגיעה ברקמת המעי והתפתחות הנזק הדלקתי.

גורמים סביבתיים נוספים, שיתכן כי יש להם קשר למחלת הקרוהן, כוללים חשיפה סביבתית לאנטיגנים שונים. כך למשל, מחלת הקרוהן שכיחה פחות בקרב אנשים העוסקים בעבודה פיזית באוויר הפתוח, ושכיחה יותר אצל אנשים העוסקים בעבודה משרדית. כמו כן, שכיחותה קטנה יותר בקרב אנשים שינקו חלב אם בילדותם, כפי הנראה כתוצאה מהשפעת ההנקה על התפתחות מערכת החיסון. מחקרים מצביעים על כך שהשימוש בגלולות למניעת הריון כמו גם בתרופות נוגדות דלקת (קבוצת התרופות הקרויות NSAID), מעלה את הסיכוי ללקות במחלת הקרוהן.

התזונה – קשורה או לא?

במישור התזונתי, נראה כי חולי קרוהן נוטים לצרוך דיאטה עשירה בסוכרים ודלה בפירות וירקות. לא ברור באם דיאטה כזו אכן גורמת למחלת הקרוהן, או שריבוי סיבים גורם להחמרת הסימפטומים, ועל כן החולים נמנעים מצריכת מזון עשיר בסיבים. הנתונים עוד פחות ברורים לגבי חולי קוליטיס, עם זאת, בתוך ים הספקולציות על הקשר בין מחלת מעי דלקתית למרכיבים תזונתיים כאלה ואחרים, מעולם לא הוכח קשר בין הופעת המחלה לבין צריכת מרכיבי מזון כלשהם.

ולסיכום, ככל שנבין - כך נרפא

שכיחותן של מחלות המעי הדלקתיות עולה בשנים האחרונות, כפי הנראה הן עקב שיפור ביכולת האבחנה, והן כתוצאה מהשינויים בסביבת החיים המודרנית. 

המנגנון הגורם למחלות מורכב מאוד, והבנה מלאה שלו תארך עוד זמן. עם זאת, הבנתנו את הגורמים למחלות מעי דלקתיות הולכת ומשתפרת, וככל שהבנת מנגנון המחלה משתפרת, כך גדלה גם היכולת לבנות טיפולים יעילים יותר, אשר יביאו מזור לחולים במחלות המעי הדלקתיות.