בדיקת MRE
בדיקת MRI  המתבצעת עם חומר ניגוד, שניתן דרך הווריד ודרך הפה. בדיקה זו דומה בהתוויות השימוש בה וביכולות האבחון שלה לבדיקת ה-CTE, אך מכיוון שאין בה שימוש בקרינה, היא בטוחה יותר ממנה.
כיום, ה-MRE נעשית יותר ויותר מקובלת, ושמשתמשים בה באופן נרחב בבדיקת ילדים חולי קרוהן, הצפויים לעוד עשרות שנות מחלה וצילומים, כמו גם במבוגרים שעברו כמה בדיקות CT בעברם. בעולם אידיאלי, זו הייתה בדיקת הבחירה כשמדובר בהדמיה.

למרות האמור לעיל, אפשר להצביע על כמה חסרונות של הבדיקה:
1.     זמינות (מעט מדי מכשירים). 
2.    משך בדיקה ארוך.
3.    מתקן סגור וקלסטרופובי. 
4.    דורשת שיתוף פעולה של החולה, שכן תזוזות מפריעות לביצוע.

הממצאים המצביעים על מחלה דלקתית פעילה דומים מאוד/זהים לאלו הנצפים ב- CTE. 
כך גם היכולת להדגים ולאפיין סיבוכים מחוץ לדופן המעי

בדיקת MRE