ENDOCOPIC RETROGRADE CHOLANGIO-PANCREATOGRAPHY -  ERCP

ERCP - היא בדיקה פולשנית, המבוצעת דרך הפה, לאחר צום מתמשך. מבצעים את הבדיקה באמצעות דאודנוסקופ, המוחדר דרך הפה מעבר לקיבה לתוך התריסריון. שם מזוהה הפתח המשותף של צינור הלבלב העיקרי וצינור המרה העיקרי. לאחר הזיהוי, מצנתרים את צינור המרה ומזריקים לתוכו חומר ניגוד, על מנת לראות אם יש בו פגמי מילוי ואי סדירות המאפיינים פגיעה לא שכיחה מחוץ למעי של מחלת מעי דלקתית (בעיקר קוליטיס כיבית), הקרויה PRIMARY SCLEROSING CHOLANGITIS (PMS).

כיום מקובל יותר להגיע לאבחנה באמצעות בדיקה לא פולשנית, המשתמשת בתהודה מגנטית – MRCP